top of page

 

PROPOZICE

GIGACZECH 1 day

27.8.2022

DISCIPLÍNY 

silniční kolo, inline brusle, běh, plavání a horské kolo

VARIANTY ZÁVODU A KATEGORIE

 

SHORT (poloviční délky) 

každá disciplína je absolvována pouze jedním závodníkem

CLASSIC (plné délky)

každá disciplína je absolvována pouze jedním závodníkem

FLOW !NEW!

závodníci si mohou disciplíny libovolně rozdělit, tj. můžete si rozdělit jednu, dvě, tři, čtyři nebo rovnou všech pět disciplín, přičemž v každé disciplíně se mohou vystřídat max. dva závodníci na určeném místě - cca v polovině trasy.

Minimálně se musí vystřídat závodníci v jedné disciplíně.

příklad kategorie COUPLE

flow_couple.png
flow_team.png

příklad kategorie TEAM OF 5

KATEGORIE

SHORT / CLASSIC

FLOW

1

SINGLE

Single Woman
Single Man

jeden závodník absolvuje všech 5 disciplín sám

X

COUPLE

2

Mix
Women
Men*

5 disciplín si mezi sebe rozdělí 2 závodníci.

Každý musí absolvovat minimálně 2 disciplíny.


Není možné se v půlce disciplíny prostřídat.

5 disciplín si mezi sebe rozdělí 2 závodníci.

Každý může absolvovat libovolný počet disciplín.


V půlce disciplíny je možné se prostřídat.

TEAM OF 5

5

Mix (min.2 ženy)
Women (5 žen)
Men (5 mužů)
Handy (min. 1 handy záv.)*

5 disciplín si mezi sebe rozdělí 5 závodníků. 

Každý musí absolvovat jednu celou disciplínu.


Není možné se v půlce disciplíny prostřídat.

5 disciplín si mezi sebe rozdělí 5 závodníků.

Každý musí absolvovat min 1/2 jedné disciplíny.


V půlce disciplíny je možné se prostřídat.

* Organizátor si vyhrazuje právo na sloučení kategorií Couple v případě nízkého počtu přihlášených účastníků

VOP

TRASY

trasy GIGACZECH 1 day k nahlédnutí zde

ČASOVÝ HARMONOGRAM  

závodní manuál 2022

PREZENTACE NA MÍSTĚ

vyzvednutí startovního balíčku v pátek večer / v sobotu ráno (viz závodní manuál)

 

TECHNICKÉ PROPOZICE DISCIPLÍN

Každý účastník se závodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody účastníkům vzniklé ani jimi způsobené. Pořadatel si vyhrazuje právo nutných technických změn oproti rozpisu závodu z důvodů nepředvídatelných okolností.

 

Silniční kolo: trať nebude plně uzavřena, pořadatel zajišťuje pouze částečnou uzavírku a každý účastník závodu je povinen dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a pořadatelů. Helma je povinná a jsou povoleny všechny typy kol splňující bezpečnostní kritéria. 

 

Inline brusle: upravovaná cyklostezka, rovinatá trať. Helma je povinná a jsou povoleny všechny typy inline bruslí.

 

Běh: 1 x běh z náměstí na Barabu a 1 x z Baraby na náměstí po zpevněných cestách 

 

Plavání: použití neoprenu je povinné, organizátor si vyhrazuje právo na změny 

Horské kolo: trať nebude uzavřena, pořadatel zajišťuje pouze částečnou uzavírku a každý účastník závodu je povinen dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a pořadatelů. Helma je povinná. Jsou povoleny všechny typy kol splňující bezpečnostní kritéria. Trasa povede po zpevněných cestách.

bottom of page